Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Nettverk for dyrs frihet (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg og bruker disse til å sende meg nyhetsbrev om vårt arbeid. Personopplysningene det gjelder er min e-postadresse.


Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å klikke på lenke for dette i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en e-post på post@dyrsfrihet.no


Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.


Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring. 

Om oss

Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som dokumenterer, avslører og bekjemper dyremishandling.

Vårt arbeid baseres på frivillig innsats, og vi jobber for alle dyrs frihet. Vi er ikke en medlems- organisasjon, men en aktivistorganisasjon som bruker alle ressurser på å realisere konkrete dyrevernprosjekter.

Kontakt oss

Nettverk for dyrs frihet

Postboks 7027 St. Olav plass

0136 Oslo

E-post: post@dyrsfrihet.no

Personvernerklæring

  • Gray Instagram Ikon
  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Flickr Ikon
  • Gray YouTube Ikon
  • Gray Twitter Ikon

Følg oss på Instagram