fbpx

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Nettverk for dyrs frihet (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg og bruker disse til å sende meg nyhetsbrev om vårt arbeid. Personopplysningene det gjelder er min e-postadresse.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å klikke på lenke for dette i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en e-post på post@dyrsfrihet.no.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring.

Gi griseløftet!

Få inspirerende oppskriftshefte


Jeg er kjent med og aksepterer bruk av min e-post som beskrevet i vår personvernerklæring og samtykkeerklæring.


You have Successfully Subscribed!